auf holz

Vase

Holz mit Reagenzglas
Holzvase – mit Reagenzglas

Wandbilder

Siebdruck auf Holz, 10 x 10 cm, 2015
Siebdruck auf Holz, 10 x 10 cm, 2015